Dragon Zakura

Cast:

Hiroshi Abe

Kyoko Hasegawa

Tomohisa Yamashita

Masami Nagasawa

Yui Aragaki

Teppei Koike

 

Download Subtitle: Dragon Zakura [Indonesian Subtitle]

Episode 1 – 6

Episode 7

Episode 8

Episode 9

Episode 10

Iklan