Tenkôsei Sayonara Anata

Cast:

Misako Renbutsu

Naoyuki Morita

Takuro Atsuki

Hiroshi Inuzuka

 

Subtitle Versi 2 CD

Download Subtitle: Switching Goodbye Me (Tenkosei: Sayonara Anata) [Indonesian Subtitle]

Iklan